ZJAZD DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH

Godło narodowe
ZJAZD DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH

ORGANIZATORZY

Logo UŁ i Wydziału Chemii UŁ

Logo UŁ i Wydziału Chemicznego PŁ

Kolegium Wydziału Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego
Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek 

Kolegium Wydziału Chemicznego
Politechniki Łódzkiej
Dziekan prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

SPONSORZY

Logo nLab

logo ShimPol

logo CEMIS

Logo Witko

 

PROGRAM ZJAZDU

Dzień pierwszy – 01.02.2024 r. – Audytorium im. Prof. Tadeusza Paryjczaka, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, gmach Alchemium, ul. Żeromskiego 114 (wjazd od ul. Żwirki)

12.30

Rejestracja uczestników  


13.00


Lunch 


13.40


Powitanie uczestników


14.00 – 14.30


Wykład Radowa gorączka. Historia pewnego odkrycia
dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


14.30 – 14.50


Muzyczna niespodzianka 


15.10


Wyjazd autokarami z Politechniki Łódzkiej do Orientarium (ulica Konstantynowska 8/10) 


16.00 – 17.00


Zwiedzanie Orientarium 


17.00 – 18.00 


Aperitif w Foyer Orientarium 


18.00 – 22.00 


Kolacja – Orientarium 


22.15


Wyjazd autokarów z Orientarium do hotelu 

Dzień drugi – 02.02.2024 r. – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18.

9.00

Powitanie uczestników 


9.10 – 10.05


Panel dyskusyjny Quo vadis szkolnictwo wyższe?
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, prorektor ds. nauki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki, Politechnika Łódzka – moderator panelu.


10.05 – 10.35


Mój wydział uzyskał kategorię A+. Ministrze, gdzie są moje pieniądze?
Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 


10.35 – 11.00


Aktualności z RDN
Prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Marcin  Hoffmann, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 


11.00 – 11.10


Wystąpienie sponsora- Firma COMEF – COMEF dla chemii


11.10 – 11.20


Wystąpienie sponsora – JACOMEX – the company and our products
Anthony Denville (firma JACOMEX, Francja) 


11.20 – 11.50


Przerwa kawowa 


11.50 – 12.05


3W (woda, wodór, węgiel) – od idei do realizacji
Dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Łukasz Maciejewski Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament 3W, menedżer ds. współpracy z uczelniami 


12.05 – 12.35


Ewaluacja dyscypliny już za 2 lata
Dr hab. Rafał Stanisławski, prof. PO, Politechnika Opolska, Przewodniczący Zespołu KEN ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 


12.35 – 13.20


Panel dydaktyczny Umiejętności studenta w szybko zmieniającej się rzeczywistości
Dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, prorektor ds. kształcenia, Politechnika Łódzka, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki, dr hab. Maria Korabik prof. UWr, prodziekan ds. nauczania, Uniwersytet Wrocławski, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Łódzki – moderator panelu 


13.20 – 13.35


Rekrutacja – co się dzieje?
Prof. dr hab. Piotr Młynarz, dziekan, Politechnika Wrocławska 


13:35 – 13.50


Kilka słów o Polskim Towarzystwie Chemicznym
Prof. dr hab. Izabela Nowak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego


13.50 – 14.00


CHEMKATON
Dr hab. inż. Marek Jaszczur prof. AGH, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


14.00 – 14.15


Wolne wnioski i zakończenie Zjazdu


14.15


Obiad

 

KOSZT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Zjeździe wynosi: 1000,00 zł.

Opłatę za udział należy uiścić na konto:

Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12
91-403 Łódź
30 1240 3028 1111 0011 3283 8738.

LOKALIZACJA – DZIEŃ 1

AUDYTORIUM IM. PROF. TADEUSZA PARYJCZAKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, UL. ŻEROMSKIEGO 114

LOKALIZACJA – DZIEŃ 2

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

ZAKWATEROWANIE

Informujemy o możliwości zakwaterowania w nowo wyremontowanym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18) gdzie będą odbywać się obrady drugiego dnia Zjazdu.

Cena pokoju dwuosobowego dla jednej bądź dwóch osób wynosi 115 zł. Cena śniadania dla jednej osoby wynosi 30 zł.  Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane noclegiem w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ (CSK UŁ) prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Pietruszką
tel. 0 42 6355744
e-mail: zjazd.dziekanow@chemia.uni.lodz.pl
CSK UŁ bezpośrednio nie przyjmuje rezerwacji.

Więcej informacji na temat CSK:
https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/aktualnosci/szczegoly/csk-ul-w-nowej-odslonie-czeka-na-gosci

REJESTRACJA

Rejestracja została zakończona.

Do zobaczenia w Łodzi!